JNYANABHANDAR

This website covers all the latest news regarding educational news, government orders, teaching-learning materials, school and College Study Materials and Question Papers, jobs, competitive exams notes, question papers, notes, video lessons and so on. This is only Educational and Information Purpose.

Thursday, May 2, 2024

CLT Exam Important Updates

  Jnyanabhandar       Thursday, May 2, 2024
CLT Exam Important Updates 

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ) ನಿಯಮಗಳು 2012ರಲ್ಲಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶವೊಂದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖ 01 ರಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ) ನಿಯಮಗಳು 2012ರಲ್ಲಿನ ಆದೇಶದಂತೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತೀರ್ಣತೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆದರಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖ 02 ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ "ದಿನಾಂಕ: 31/12/2023 ರೊಳಗೆ" ಎಂಬ ಪದ ಮತ್ತು ಅಂಕಿಗಳ ಬದಲಿಗೆ "ದಿನಾಂಕ: 31.12.2024 ರೊಳಗೆ" ಎಂಬ ಪದ ಮತ್ತು ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 01.01.2024 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದನ್ವಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.


logoblog

Thanks for reading CLT Exam Important Updates

Previous
« Prev Post

No comments:

Post a Comment

If You Have any Doubts, let me Comment Here