JNYANABHANDAR

This website covers all the latest news regarding educational news, government orders, teaching-learning materials, school and College Study Materials and Question Papers, jobs, competitive exams notes, question papers, notes, video lessons and so on. This is only Educational and Information Purpose.

Monday, April 15, 2024

Notes on royal families

  Jnyanabhandar       Monday, April 15, 2024
🌲ಇತಿಹಾಸದ Notes on royal families 🌲

(Important for Upcoming exams)

🔴ಶಾತವಾಹನರು🔴

👉ಶಾತವಾಹನರ ಸ್ಥಾಪಕ - ಸಿಮುಖ
👉ಶಾತವಾಹನರ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ - ವರುಣ
👉ಸಿಮುಖನ ರಾಜಧಾನಿ - ಶ್ರೀ ಕಾಕುಳಂ
👉ಶಾತವಾಹನರ ರಾಜಧಾನಿ - ಪೈಠಾಣ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಣ
👉ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ 👉ಪ್ರಥಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ - ಶಾತವಾಹನ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


🔴ಬನವಾಸಿಯ ಕದಂಬರು🔴

👉ಕದಂಬರ ಸ್ಥಾಪಕ - ಮಯೂರವರ್ಮ
👉ಕದಂಬರ ರಾಜಧಾನಿ - ಬನವಾಸಿ
👉ಕದಂಬರ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ - ಸಿಂಹ
👉ಬನವಾಸಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ
👉ಬನವಾಸಿ ವರದಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲಿದೆ.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🔴 ತಲಕಾಡಿನ ಗಂಗರು🔴

👉ಗಂಗರ ಮೊದಲ ರಾಜಧಾನಿ - ಕೋಲಾರ
👉ಗಂಗರ ರಾಜ ಲಾಂಛನ - ಮದಗಜ ಅಥವಾ ಆನೆ
👉ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಅತಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದ ಮನೆತನ - ಗಂಗರು
👉ಗಂಗರ ರಾಜಧಾನಿಗಳು - ಕೋಲಾರ,ತಲಕಾಡು, ಮಾಕುಂದ
👉ಗಂಗರ ಸ್ಥಾಪಕರು - ದಡಿಗ ಮತ್ತು ಮಾಧವ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🔴ಬಾದಾಮಿಯ ಚಾಲುಕ್ಯರು🔴

👉 ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಸ್ಥಾಪಕ - ರಾಜ ಜಯಸಿಂಹ
👉 ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಾಪಕ - ಒಂದನೇ ಪುಲಿಕೇಶಿ
👉 ಚಾಲುಕ್ಯರ ರಾಜಧಾನಿ - ಬಾದಾಮಿ/ ವಾತಾಪಿ
👉 ಬಾದಾಮಿಯ ಮೊದಲ ಹೆಸರು - ವಾತಾಪಿ
👉 ಬಾದಾಮಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ.
logoblog

Thanks for reading Notes on royal families

Previous
« Prev Post

No comments:

Post a Comment

If You Have any Doubts, let me Comment Here