JNYANABHANDAR

This website covers all the latest news regarding educational news, government orders, teaching-learning materials, school and College Study Materials and Question Papers, jobs, competitive exams notes, question papers, notes, video lessons and so on. This is only Educational and Information Purpose.

Tuesday, May 14, 2024

Spinal Cord Injury Awareness Day 2024

  Jnyanabhandar       Tuesday, May 14, 2024
*ಮೇ 14-ಬೆನ್ನುಹುರಿ ಗಾಯದ ಜಾಗೃತಿ ದಿನ(Spinal Cord Injury Awareness Day):ಈ ದಿನವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಮೇ 14 ರಂದು ಯುಕೆ ನಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನುಹುರಿಯ ಗಾಯಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.*
*ಬೆನ್ನುಹುರಿ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಕಾಂಡದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನವರೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ.*
*ಬೆನ್ನುಹುರಿಯ ಗಾಯಗಳು 3000 BC ಯಷ್ಟು ಹಿಂದಿನವು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?* *ಬೆನ್ನುಹುರಿಯ ಗಾಯವು (SCI) ಬೆನ್ನುಹುರಿ ಅಥವಾ ನರಗಳ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದು. ಈ ಗಾಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಾಯದ ಸ್ಥಳದ ಕೆಳಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಸಂವೇದನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಿತ ಕ್ರಿಯೆಯ ಶಾಶ್ವತ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.*
*ಬೆನ್ನುಹುರಿಯ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತು.ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ವೈದ್ಯರು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯನ್ನು ನೇರಗೊಳಿಸಲು ಎಳೆತದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರು.* *ಗ್ರೀಕರು ಕೂಡ ಹಿಂದೂಗಳಂತೆಯೇ ಅದೇ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿದರು.*
*ಕ್ರಿ.ಶ. 625 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಏಜಿನಾದ ಪಾಲ್, ಬೆನ್ನುಹುರಿಯ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಂತ್ರಗಳ ಪ್ರವರ್ತಕ ಮೊದಲ ವೈದ್ಯರಾದರು. ಅವರು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಲ್ಯಾಮಿನೆಕ್ಟಮಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದರು.*


Spinal Cord Injury Awareness
Daylogoblog

Thanks for reading Spinal Cord Injury Awareness Day 2024

Previous
« Prev Post

No comments:

Post a Comment

If You Have any Doubts, let me Comment Here