JNYANABHANDAR

This website covers all the latest news regarding educational news, government orders, teaching-learning materials, school and College Study Materials and Question Papers, jobs, competitive exams notes, question papers, notes, video lessons and so on. This is only Educational and Information Purpose.

Monday, April 22, 2024

National and International Days

  Jnyanabhandar       Monday, April 22, 2024
✍ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಗಳು...

...( ಜನೆವರಿ - ಡಿಸೆಂಬರ್ )...

🔰 ಜನವರಿ 4 - ಲೆವಿಸ್ ಬ್ರೈಲ್ ದಿನ...

🔰 ಜನೆವರಿ 10 - ವಿಶ್ವ ನಗು ದಿನ..

🔰 ಜನೆವರಿ 12 - ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ದಿನ...

🔰 ಜನೆವರಿ 15 - ಸೇನಾ ದಿನ...

🔰 ಜನೆವರಿ 30 - ಕುಷ್ಠರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ದಿನ...

🔰 ಜನೇವರಿ 25 - ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ದಿನ...

🔰 ಜನೆವರಿ 26 - ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ..

🔰 ಜನೆವರಿ 26 - ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಬಕಾರಿ ದಿನ..

🔰 ಜನೆವರಿ 30 - ಸರ್ವೋದಯ ದಿನ..

🔰 ಜನೆವರಿ 30 - ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನ..

🔰 ಫೆಬ್ರುವರಿ 4 - ವಿಶ್ವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಿನ..

🔰 ಫೆಬ್ರುವರಿ 21- ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾತೃಭಾಷಾ ದಿನ..

🔰 ಫೆಬ್ರುವರಿ 24 - ಕೇಂದ್ರ ಅಬಕಾರಿ ದಿನ...

🔰 ಮಾರ್ಚ 4 - ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ದಿನ..

🔰 ಮಾರ್ಚ್ 08 - ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನ...

🔰 ಮಾರ್ಚ 20 - ವಿಶ್ವ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ದಿನ..

🔰 ಮಾರ್ಚ್ 21 - ವಿಶ್ವ ಅರಣ್ಯ ದಿನ..

🔰 ಮಾರ್ಚ್ - 22 - ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನ..

🔰 ಮಾರ್ಚ್ 23 - ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ದಿನ...

🔰 ಮಾರ್ಚ್ 24 - ವಿಶ್ವ ಟಿಬಿ ದಿನ..

🔰 ಮಾರ್ಚ್ 24 - ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಚೆ ಜೀವ ವಿಮಾ ದಿನ...

🔰 ಮಾರ್ಚ್ 27 - ವಿಶ್ವ ರಂಗಭೂಮಿ ದಿನ...

🔰 ಏಪ್ರಿಲ್ 07 - ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನ..

🔰 ಏಪ್ರಿಲ್ 14 - ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ..

🔰 ಏಪ್ರಿಲ್ 07 - ವಿಶ್ವ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ದಿನ..

🔰 ಏಪ್ರಿಲ್ 18 - ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ದಿನ..

🔰 ಏಪ್ರಿಲ್ 22 - ವಿಶ್ವ ಭೂ ದಿನ..

🔰 ಏಪ್ರಿಲ್ 23 - ವಿಶ್ವ ಪುಸ್ತಕ ದಿನ..

🔰 ಮೇ 01 - ವಿಶ್ವ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನ..

🔰 ಮೇ 3 - ವಿಶ್ವ ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ..

🔰 ಮೇ 08 - ವಿಶ್ವ ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿ ದಿನ..

🔰 ಮೇ 08 - ವಿಶ್ವ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿನ..

🔰 ಮೇ 11 - ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಿನ..

🔰 ಮೇ 18 - ವಿಶ್ವ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ದಿನ..

🔰 ಮೇ 12 - ವಿಶ್ವ ದಾದಿಯರ ದಿನ..

🔰 ಮೇ 15 - ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬ ದಿನ..

🔰 ಮೇ 17 - ವಿಶ್ವ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ದಿನ..

🔰 ಮೇ 22 - ವಿಶ್ವ ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯ ದಿನ..

🔰 ಮೇ 31 - ವಿಶ್ವ ತಂಬಾಕು ವಿರೋಧಿ ದಿನ..

🔰 ಜೂನ್ 05 - ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ..

🔰 ಜೂನ್ 14 - ವಿಶ್ವ ರಕ್ತದಾನ ದಿನ..

🔰 ಜೂನ್ 06 - ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಮಿತಿ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನ..

🔰 ಜೂನ್ 21 - ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನ..

🔰 ಜೂನ್ 29 - ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ದಿನ..

🔰 ಜೂನ್ 29 - P.C. ಮಹಲನೋಬಿಸ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ..

🔰 ಜುಲೈ 01 - ವೈದ್ಯರ ದಿನ..

🔰 ಜುಲೈ 11 - ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದಿನ..

🔰 ಜುಲೈ 26 - ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಸ್ಮಾರಕ ದಿನ..

🔰 ಆಗಸ್ಟ್ 01 - ವಿಶ್ವ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ದಿನ..

🔰 ಆಗಸ್ಟ್ 12 - ವಿಶ್ವ ಯುವ ದಿನ..

🔰 ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ..

🔰 ಆಗಸ್ಟ್ 29 - ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ದಿನ..

🔰 ಆಗಸ್ಟ್ 29 - ಧ್ಯಾನಚಂದ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ..

🔰 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 05 - ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನ..

🔰 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 08 - ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಕ್ಷರತಾ ದಿನ..

🔰 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 - ಎಂಜಿನಿಯರ್ ದಿನ..

🔰 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 - ಓಝೋನ್ ಪದರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದಿನ..

🔰 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 - ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿ ದಿನ..

🔰 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 - ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ದಿನ..

🔰 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 02 - ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಹಿಂಸಾ ದಿನ..

🔰 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 03 - ವಿಶ್ವ ಪ್ರಕೃತಿ ದಿನ..

🔰 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 04 - ವಿಶ್ವ ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ದಿನ..

🔰 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 05 - ವಿಶ್ವ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನ..

🔰 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 06 - ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ದಿನ..

🔰 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 08 - ವಾಯುಪಡೆ ದಿನಾಚರಣೆ..

🔰 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 09 - ವಿಶ್ವ ಅಂಚೆ ದಿನ..

🔰 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 - ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ದಿನ..

🔰 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 - ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ದಿನ...

🔰 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24 -
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನ..

🔰 ನವೆಂಬರ್ 09 - ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಸಾಕ್ಷರತಾ ದಿನ..

🔰 ನವೆಂಬರ್ 14 - ಮಕ್ಕಳ ದಿನ..

🔰 ನವೆಂಬರ್ 14 - ವಿಶ್ವ ಮಧುಮೇಹ ದಿನ...

🔰 ನವೆಂಬರ್ 17 - ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಿನ..

🔰 ನವೆಂಬರ್ 17 - ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ದಿನ..

🔰 ನವೆಂಬರ್ 18 - ವಿಶ್ವ ವಯಸ್ಕರ ದಿನ..

🔰 ನವೆಂಬರ್ 19 - ವಿಶ್ವ ನಾಗರಿಕರ ದಿನ..

🔰 ನವೆಂಬರ್ 20 - ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮಕ್ಕಳ ದಿನ..

🔰 ನವೆಂಬರ್ 21 - ವಿಶ್ವ ದೂರದರ್ಶನ ದಿನ..

🔰 ನವೆಂಬರ್ 26 - ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದಿನ..

🔰 ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 - ಕ್ರಿಸ್ ಮಸ್ ಡೇ..

logoblog

Thanks for reading National and International Days

Previous
« Prev Post

No comments:

Post a Comment

If You Have any Doubts, let me Comment Here