JNYANABHANDAR

This website covers all the latest news regarding educational news, government orders, teaching-learning materials, school and College Study Materials and Question Papers, jobs, competitive exams notes, question papers, notes, video lessons and so on. This is only Educational and Information Purpose.

Saturday, April 13, 2024

General Knowledge Points

  Jnyanabhandar       Saturday, April 13, 2024
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ

🍁ರಾಕೆಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ..?

ಉತ್ತರ: ಕೆ.ಶಿವನ್

🍁ಭಾರತದ ರಾಕೆಟ್ ಮಹಿಳೆ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ..?

ಉತ್ತರ: ರಿತು ಕರಿಧಾಲ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್

🍁ಮಿಸೈಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?

ಉತ್ತರ: ಡಾ.ಎ.ಪಿ.ಜೆ.ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ

🍁ಭಾರತದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮಹಿಳೆ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ..?

ಉತ್ತರ: ಟಿಸ್ಸಿ ಥಾಮಸ್

🍁ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?

ಉತ್ತರ: ಪ್ರೋ. ಯು.ಆರ್.ರಾವ್

🍁ಸ್ಟೇಟ್ ಲೈಟ್ ವುಮೆನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?

ಉತ್ತರ: ಅನುರಾಧಾ ಟಿ.ಕೆ

🍁ಪ್ರಪಂಚದ ಮೊದಲ ಉಪಗ್ರಹ ಯಾವುದು?

ಉತ್ತರ: ಸೋವಿಯತ್
ಒಕ್ಕೂಟ(ರಷ್ಯಾ) 1957ರಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ I ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿತು

🍁ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಉಪಗ್ರಹ ಯಾವುದು?

ಉತ್ತರ: ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಉಪಗ್ರಹ ಆರ್ಯಭಟ, 1975

⛵️ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾನ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಜೈವಿಕ ಪ್ರಾಣಿ

ಉತ್ತರ: ಲೈಕಾ ಶ್ವಾನವನ್ನು 1957ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಕಳುಹಿಸಿತ್ತು

🍁ಪ್ರಪಂಚದ ಮೊದಲ ಗಗನಯಾನಿ ಯಾರು?

ಉತ್ತರ: ರಷ್ಯಾದ ಯೂರಿ ಗಗಾರಿನ್, 1961

🌴 ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಗಳು ..

🔷 ವಿಶ್ವ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶ ದಿನ - 02 ಫೆಬ್ರವರಿ

🔶 ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ದಿನ - 03 ಮಾರ್ಚ್

🔷 ನದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಮದ ದಿನ - 14 ಮಾರ್ಚ್

🔶 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರಣ್ಯ ದಿನ - 21 ಮಾರ್ಚ್

🔷 ವಿಶ್ವ ನೀರಿನ ದಿನ - 22 ಮಾರ್ಚ್

🔶 ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ದಿನ - 23 ಮಾರ್ಚ್

🔷 ವಿಶ್ವ ಭೂಮಿಯ ದಿನ - 22 ಏಪ್ರಿಲ್

🔶 ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನ - 22 ಮೇ

🔷 ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ - 05 ಜೂನ್

🔶 ವಿಶ್ವ ಸಾಗರ ದಿನ - 08 ಜೂನ್

🔷 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ದಿನ - 21 ಜೂನ್

🔶 ವಿಶ್ವ ಮಳೆಕಾಡು ದಿನ - 22 ಜೂನ್

🔷 ವಿಶ್ವ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದಿನ
- 28 ಜುಲೈ

🔶 ವಿಶ್ವ ಓಝೋನ್ ದಿನ - 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್

🔷 ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನ - 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್

🔶 ವಿಶ್ವ ನದಿಗಳ ದಿನ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ಭಾನುವಾರ

🔷 ವಿಶ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಿನ - 04 ಅಕ್ಟೋಬರ್

🔶 ಹವಾಮಾನ ಕ್ರಿಯೆಯ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನ - 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್

🔷 ವಿಶ್ವ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ದಿನ - 21 ನವೆಂಬರ್

🔶 ವಿಶ್ವ ಮಣ್ಣಿನ ದಿನ - 05 ಡಿಸೆಂಬರ್

🔷 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರ್ವತ ದಿನ - 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ

logoblog

Thanks for reading General Knowledge Points

Previous
« Prev Post

No comments:

Post a Comment

If You Have any Doubts, let me Comment Here