JNYANABHANDAR

This website covers all the latest news regarding educational news, government orders, teaching-learning materials, school and College Study Materials and Question Papers, jobs, competitive exams notes, question papers, notes, video lessons and so on. This is only Educational and Information Purpose.

Thursday, December 14, 2023

MINISTER Answer Regarding Guest Teachers

  Jnyanabhandar       Thursday, December 14, 2023
MINISTER Answer Regarding Guest Teachers 

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಬೇಡಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಮನವಿಯ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳ ಜೀವನ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ .

ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ, ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ, ಕೃಪಾಂಕ, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ, ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಾಯಂ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು, ಸೇವಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ, ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬದಲಾಗಿ ಗೌರವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಂದ ಉತ್ತರ.

logoblog

Thanks for reading MINISTER Answer Regarding Guest Teachers

Previous
« Prev Post

No comments:

Post a Comment

If You Have any Doubts, let me Comment Here