JNYANABHANDAR

This website covers all the latest news regarding educational news, government orders, teaching-learning materials, school and College Study Materials and Question Papers, jobs, competitive exams notes, question papers, notes, video lessons and so on. This is only Educational and Information Purpose.

Tuesday, December 26, 2023

Circular regarding collection of membership fee of Government Employees Association for the year 2024

  Jnyanabhandar       Tuesday, December 26, 2023
Circular regarding collection of membership fee of Government Employees Association for the year 2024 

2024ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಆಸುಇ 8 ಸೇಸವಿ 2019 ದಿನಾಂಕ 04-11-2 019ರನ್ವಯ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ತಮ್ಮ ಶಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ 2024ನೆ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕ 200/- ಗಳನ್ನು ಜನವರಿ ಅಥವಾ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾಹೆಯ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಕಟವುಗೊಳಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಘದ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವದು.

logoblog

Thanks for reading Circular regarding collection of membership fee of Government Employees Association for the year 2024

Previous
« Prev Post

No comments:

Post a Comment

If You Have any Doubts, let me Comment Here